ENG:

PRIVACY DECLARATION

This is the privacy statement of this website which is owned by Xfresh B.V. This privacy statement relates to data processing by Xfresh B.V.

Xfresh respects the privacy of all users of our website. We ensure that the personal information you provide is treated confidentially. This privacy statement applies exclusively to the services of Xfresh. You should be aware that Xfresh is not responsible for the privacy policies of other sites, which may be accessible via a link on our website. We recommend that you always consult the privacy statement and disclaimer of that other website when you access third-party websites via our website. You can see that you are no longer on our website if the URL has changed.

Processing of personal data and use of our services

When you register for Xfresh’s services, we may ask you to provide personal data. This data is stored in a professional secure database of Xfresh and used to provide our services to you.

Your personal data can also be used by Xfresh to inform you about Xfresh products and services, directly or via a commonly used newsletter module such as Mailchimp. Your e-mail address will only be used for this purpose if you have given us your prior consent. You can stop receiving Xfresh mailings at any time via the method indicated in the relevant mailing.

In principle, your personal data will only be used by Xfresh. Within Xfresh, only persons have access to your personal data who need it in view of their position.

We do not provide your personal data to third parties without your permission, unless we are obliged to do so on the basis of the law or a court decision or if this is necessary for the execution of an agreement between you and Xfresh.

All data collected is securely stored in our customer relationship management (CRM) system, account system, and/or support system.

You have the option at all times to view, change or delete your personal data. In that case you can contact us. If at any time you no longer wish to receive information by email, you can unsubscribe at any time using the link at the bottom of the relevant email.

Cookies

This website uses cookies.

Log files

When you visit this website, we collect web statistics about your visit, which are stored in a log file. Log files allow us to record visitors’ use of the site by visitors. Log files are also used to detect potentially malicious users.

Amendments

This privacy statement can be changed without prior notice due to changes in Xfresh’s business operations. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

 

NL:

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van inzake deze website welke eigendom is van Xfresh B.V. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Xfresh B.V.

Xfresh respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Xfresh . U dient zich ervan bewust te zijn dat Xfresh niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die mogelijk via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Xfresh , vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een professionele beveiligde database van Xfresh en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Xfresh worden gebruikt om u te informeren over Xfresh producten en -diensten, rechtstreeks of via een veelgebruikte nieuwsbriefmodule zoals bijvoorbeeld Mailchimp. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Xfresh -mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Xfresh . Binnen Xfresh hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Xfresh .

Alle verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen in ons CRM-systeem (Customer Relationship Management), ons accountsysteem en/of ons ondersteuningssysteem.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Log files

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we webstatistieken over uw bezoek, die worden opgeslagen in een logbestand. Met logbestanden kunnen we het gebruik van bezoekers van de site door bezoekers registreren. Logbestanden worden ook gebruikt om mogelijk schadelijke gebruikers te detecteren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Xfresh . Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.